Fala - nad morzem

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  3  Następna >

Kamień Pomorski

15 maja 2010r.

Miasto powiatowe nad Zalewem Kamieńskim, naprzeciwko Wyspy Chrząszczewskiej. Uzdrowisko (solanki, borowiny), port żeglarski i rybacki, duża mleczarnia. Końcowa stacja bocznicy kolejowej z Wysokiej Kamieńskiej. Ośrodek turystyki, cenne zabytki. Liczy około 10 tys. mieszkańców.


komunikacja w Świnoujściu

17 września 2011r.

Świnoujście ma przez cały rok, a szczególnie w sezonie letnim, doskonałe połączenia komunikacyjne z innymi częściami kraju, a także, dzięki promom morskim, ze Szwecją. Podstawowe znaczenie mają połączenia kolejowe. Świnoujście jest stacją końcową, dworzec znajduje się na wschodnim przedmieściu, na Warszowie. Stąd w sezonie letnim odchodzą ekspresy "Błękitna Fala" do Warszawy i "Wawel" do Krakowa. Miasto ma także połączenie z Pragą oraz z wszystkimi ważniejszymi miejscowościami w kraju. Przez cały rok kursują bezpośrednie wagony łączące Świnoujście ze stolicą.


Świnoujście - zagospodarowanie i ruch turystyczny

17 września 2011r.

Świnoujście ma ok. 150-letnie tradycje miejscowości wypoczynkowo-uzdrowiskowej. Przed wojną czynne były tu 33 hotele i ok. 150 pensjonatów liczących łącznie 4 tys. miejsc noclegowych. Rocznie, w okresach pomyślnych, miasto odwiedzało 30—40 tys. osób. Niestety urządzenia wczasowo-wypoczynkowe zostały przez wojnę w większości zniszczone. W wyniku 25 lat pracy odbudowano dzielnicę uzdrowisko-wo-wczasową i w 1970 r. baza uspołeczniona liczyła ok. 10 tys. miejsc. Bazę w kwaterach prywatnych ocenia się na ok. 20 tys. miejsc. Mieści się ona w dużej mierze w jednorodzinnych domkach, których powstały dwie dzielnice (przy Kapitanacie Portu i przy granicy).


Wrzosowo

17 maja 2010r.

Wrzosowo to wieś nad zatoką Zalewu Kamieńskiego zwaną Jez. Wrzosowskim. Wzmiankowana w 1321 r. jako własność kapituły kamieńskiej. Od 1337 r. w rękach rodu von Vemer, a później Puttkame-rów. W latach 20. XVIII w. miejscowy kantor otrzymał od pewnego marynarza skrzynkę ziemniaków i posadził je, dając początek uprawy tej rośliny na Pomorzu.


Miasta i miasteczka nad Morzem Bałtyckim

27 listopada 2009r.

Długość morza bałtyckiego wynosi około 1600 km, natomiast jego szerokość 193 km, głębokość waha się 55 m, maksymalna głębokość jest po Szweckiej stronie i wynosi 459 m.


Dzieje Świnoujścia

16 września 2011r.

W 875 r. kronikarz zwany Geografem Bawarskim wymienia plemię Wolinian. Tereny obecnego Świnoujścia w IX—X w. wchodziły w skład plemiennego państwa Wolinian, które w X w. Mieszko I przyłączył do Polski. Przekazy historyczne wspominają, iż u ujścia Świny, na obydwu jej brzegach istniały dwa grody obronne. Gdy zniszczył je sztorm morski zostały odbudowane, ponieważ były ważnym punktem strategicznym. Ponownie uległy zniszczeniu podczas najazdów duńskich w końcu XII w.


Położenie Świnoujścia

17 września 2011r.

Odra — wielka rzeka naszych ziem zachodnich — uchodzi do Bałtyku trzema ramionami: zachodnie Piana znajduje się na obszarze Niemiec, środkowe Świna jest w pobliżu naszej granicy państwowej, a wschodnie — Dziwna oddziela polskie wyspy morskie od lądu. Pomiędzy tymi ramionami ujścia Odry znajduje się kraina ponad 40' wysp morskich. Dwie z nich Wolin i Uznam mają większe rozmiary. Inne są stosunkowo niewielkie, ale właśnie one stanowią istotny element krajobrazu okolic Świnoujścia. Największa z wysp Uznam liczy 424 km2 powierzchni. Wschodni jej kraniec, położony nad brzegiem Świny — należy do Polski. Dalsze przedmieścia noszące ogólnie nazwę Warszów leżą na wyspie Wolin.


Strona 1 z 3,   [1]  2  3  Następna >