Fala - nad morzem

wczasy, wakacje, urlop

 

Polskie wybrzeże Bałtyku

08 maja 2010r.

Polskie wybrzeże Bałtyku obejmujące obszar pomiędzy ujściem Odry i Wisły jest historyczną częścią Pomorza. Pojęcie Pomorza jako odrębnego regionu nad Bałtykiem, pojawiło się w XI w. W połowie XII w. termin ten był już powszechnie stosowany. O Pomorzu i Pomorzanach pisał w swojej kronice Gall Anonim oraz inni ówcześni dziejopisowie. Biograf św. Ottona z Bambergu Herbord pisał, że nazwa ta znaczy tyle, co kraina "położona koło lub przy morzu".


Pomorze Wschodnie

12 maja 2010r.

Pomorze Wschodnie, zwane też Gdańskim lub Nadwiślańskim obejmuje tereny między rzeką Łebą a dolną Wisłą. We wczesnym średniowieczu zamieszkiwały tu plemiona Pomorzan. W połowie X w. tereny te Mieszko I włączył do państwa polskiego. 2 władcą tym, wiąże się założenie w latach 970-980 u ujścia Wisły grodu gdańskiego, który już w XI w. liczył ok. 1 tys. mieszkańców. W okresie załamania się wczesnofeudalnej monarchii piastowskiej (1034-1038) Pomorze Gdańskie oderwało się od Polski. Zwierzchnictwo polskie przywrócił Kazimierz Odnowiciel (1047). Jednak nie utrzymało się ono długo i już w 1060 r. Pomorze usamodzielniło się.