Fala - nad morzem

wczasy, wakacje, urlop

 

Położenie Świnoujścia

17 wrzesień 2011r.

Odra — wielka rzeka naszych ziem zachodnich — uchodzi do Bałtyku trzema ramionami: zachodnie Piana znajduje się na obszarze Niemiec, środkowe Świna jest w pobliżu naszej granicy państwowej, a wschodnie — Dziwna oddziela polskie wyspy morskie od lądu. Pomiędzy tymi ramionami ujścia Odry znajduje się kraina ponad 40' wysp morskich. Dwie z nich Wolin i Uznam mają większe rozmiary. Inne są stosunkowo niewielkie, ale właśnie one stanowią istotny element krajobrazu okolic Świnoujścia. Największa z wysp Uznam liczy 424 km2 powierzchni. Wschodni jej kraniec, położony nad brzegiem Świny — należy do Polski. Dalsze przedmieścia noszące ogólnie nazwę Warszów leżą na wyspie Wolin.


Pomorze Zachodnie

09 maj 2010r.

Określenie Pomorze Zachodnie ukształtowało się w Polsce głównie po drugiej wojnie światowej. Pod pojęciem tym współcześnie rozumie się obszar pomiędzy dolną Odrą na zachodzie (granica państwa) a rzeką Łebą na wschodzie W nazewnictwie niemieckim teren ten określa się mianem Pomorze Tylne (Hinterpom-merń) dla odróżnienia od Pomorza Zaodrzańskiego zwanego Przednim (Vor-pommerń). We wczesnym średniowieczu ziemie te zamieszkiwały plemiona słowiańskie Pomorzan.