Fala - nad morzem

wczasy, wakacje, urlop

 

Polskie wybrzeże Bałtyku

08 maja 2010r.

Polskie wybrzeże Bałtyku obejmujące obszar pomiędzy ujściem Odry i Wisły jest historyczną częścią Pomorza. Pojęcie Pomorza jako odrębnego regionu nad Bałtykiem, pojawiło się w XI w. W połowie XII w. termin ten był już powszechnie stosowany. O Pomorzu i Pomorzanach pisał w swojej kronice Gall Anonim oraz inni ówcześni dziejopisowie. Biograf św. Ottona z Bambergu Herbord pisał, że nazwa ta znaczy tyle, co kraina "położona koło lub przy morzu".


Bałtyk - morze Bałtyckie

14 maja 2010r.

Bałtyk jest typowym morzem śródziemnym, ograniczonym od Oceanu Atlantyckiego płytkim cieśninami duńskimi: Mały Bełt, Wielki Bełt i Sund. Na zachodzie jako granicę Bałtyku przyjmuje się zachodnie krańce Głębi Arkońskiej ograniczone trzema wyspami duńskimi: Zelandią, M<|>n i Falster oraz progami podmorskimi pomiędzy przylądkami Darsser Ort — Gedser i Heddinge — Falsterbo. Powierzchnia morza wynosi 385 000 km2, długość około 1600 km, szerokość waha się w granicach 200-300 km, miejscami zwęża się poniżej 100 km. Bałtyk jest morzem płytkim, średnia głębokość wynosi 56 m. Najgłębszym miejscem jest Głębia Landsortska (na pn.-zach. od Gotlandii) licząca 459 m.