Fala - nad morzem

wczasy, wakacje, urlop

Dzieje Świnoujścia

16 września 2011r.

W 875 r. kronikarz zwany Geografem Bawarskim wymienia plemię Wolinian. Tereny obecnego Świnoujścia w IX—X w. wchodziły w skład plemiennego państwa Wolinian, które w X w. Mieszko I przyłączył do Polski. Przekazy historyczne wspominają, iż u ujścia Świny, na obydwu jej brzegach istniały dwa grody obronne. Gdy zniszczył je sztorm morski zostały odbudowane, ponieważ były ważnym punktem strategicznym. Ponownie uległy zniszczeniu podczas najazdów duńskich w końcu XII w. Z późniejszych okresów wiadomości o dziejach rejonu ujścia Świny są bardzo skromne; wiadomo, iż znajdowały się tutaj dwie maleńkie wioseczki zamieszkałe przez rybaków i przewoźników, którzy pomagali kupcom podczas przeprawy na tym ważnym trakcie handlowym wiodącym do Wolina, Kamienia i Kołobrzegu oraz Szczecina. W II poł. XIII w. książę Barnim I wystawił w tym rejonie komorę celną, dość warowną, zwaną czasem zamkiem. W połowie XIV w. po zachodniej stronie Świny wybudowano kościół, co wskazuje na wzrost liczby ludności.

ocena 4.2/5 (na podstawie 38 ocen)

wycieczki, dzieje, Uznam, historia, Świnoujście