Fala - nad morzem

wczasy, wakacje, urlop

Polskie wybrzeże Bałtyku

08 maja 2010r.

Polskie wybrzeże Bałtyku obejmujące obszar pomiędzy ujściem Odry i Wisły jest historyczną częścią Pomorza. Pojęcie Pomorza jako odrębnego regionu nad Bałtykiem, pojawiło się w XI w. W połowie XII w. termin ten był już powszechnie stosowany. O Pomorzu i Pomorzanach pisał w swojej kronice Gall Anonim oraz inni ówcześni dziejopisowie. Biograf św. Ottona z Bambergu Herbord pisał, że nazwa ta znaczy tyle, co kraina "położona koło lub przy morzu". Nazwa ma zatem pochodzenie geograficzne. W 2. poł. X w. ziemie Pomorza zostały opanowane przez Mieszka I i włączone do państwa polskiego. W 1181 r. zachodnia część oderwała się od Polski. Doprowadziło to do podziału Pomorza na dwa regiony. Granica między nimi ukształtowała się ostatecznie ok. 1317 r. na rzece Łebie, po przejęciu przez książąt zachodniopomorskich Ziemi Słupskiej i Sławieńskiej. Z czasem w polskiej nomenklaturze zaczęto pod pojęciem Pomorze rozumieć tylko wschodnią, przynależną do Polski jego część. Losy polityczne obu krain potoczyły się odmiennie, przy czym Pomorze Zachodnie do 1945 r. pozostawało poza granicami państwa polskiego. Z tego powodu historia obu regionów Pomorza została przedstawiona oddzielnie. podróże wybrzeże

ocena 4.1/5 (na podstawie 37 ocen)

Polski turysta na wczasac krajowych.
szlaki pomorza, turystyka w Polsce, wybrzeże Bałtyku, ujście Odry, pomorze, Gall Anonim, pomorze zachodnie, pomorze wschodnie