Fala - nad morzem

wczasy, wakacje, urlop

Rybołówstwo i przemysł na wybrzeżu

24 maja 2012r.

RYBOŁÓWSTWO. Ważnym działem gospodarki morskiej jest wegetujące przed wojną rybołówstwo, rozwinęło się ono bardzo poważnie w Polsce Ludowej. Już w okresie Planu 3-letniego dostarczyło ono gospodarce narodowej ponad 140 tys. ton ryb, przekraczając o 30% całość połowów w latach 1929 — 1939. Rozwój rybołówstwa zawdzięczamy utworzeniu odpowiedniej bazy technicznej i szybkiej rozbudowie taboru pływającego oraz modernizacji i zwiększeniu zdolności produkcyjnej stoczni. Rybołówstwo na Pomorzu nie ogranicza się do połowów morskich. Na wielu jeziorach prowadzi się racjonalną hodowlę ryb, która poważnie uzupełnia nasze zaopatrzenie.Z rybołówstwem wiąże się ściśle rozwój przemysłu nadmorskiego. Na wybrzeżu znajdują się liczne, nowoczesne fabryki konserw rybnych ł>raz zakłady wykorzystania odpadków w przetwórstwie rybnym. Z odpadków otrzymujemy bardzo cenne artykuły, jak olej rybny, tran, klej rybny, skórki do produkcji obuwia i galanterii, esencję perłową, wełnę rybną, żelatynę, białko i mączkę rybną. Mączka rybna jest szczególnie cennym artykułem jako odżywka dla bydła. Rozwój przemysłu przetwórczego poważnie zwiększa wartość plonów naszych rybaków, przyczyniając się tym samym do znacznego wzrostu ich zarobków. PRZEMYSŁ. Przemysł na wybrzeżu nie ogranicza się jednak do przetwórstwa rybnego. Poważnie rozwinęły się również inne gałęzie przemysłu. Na Pomorzu rozwinął się przemysł metalurgiczny, powstały .fabryki maszyn i urządzeń przemysłowych, zakłady motoryzacyjne, przemysł papierniczy, chemiczny, włókienniczy, drzewny i spożywczy. Prezydent Bierut, w listopadzie 1950 r. tak określił zadania naszej gospodarki na Pomorzu: „Problem morza — to problem przekształcenia Polski z upośledzonego technicznie, gospodarczo i kulturalnie kraju rolniczo-lądowego w przodujący ekonomicznie kraj przemysłowo-morski". Zadanie to realizujemy. W ramach Planu 6-letniego Pomorze stanie isię nie tylko poważnym ośrodkiem tramspor-towo-komunikacyjnym ,nie tylko handlowym, lecz również potężnym ośrodkiem przemysłowym.

ocena 4.2/5 (na podstawie 38 ocen)

Wybierz się na urlop do polskich, nadmorskich kurortów.
wczasy, pomorze, wybrzeże