Fala - nad morzem

wczasy, wakacje, urlop

Wybrzeże szczecińskie

24 maja 2012r.

ŚWINOUJŚCIE POŁOŻENIE. Z wyspy Uznam przypadł Polsce wschodni skrawek z portem i kąpieliskiem morskim. Jest to miasto Świnoujście nad ujściem Świny do Bałtyku, będącej główną odnogą Odry. Port wybudowany w r. 1746. Gdy duże okręty oceaniczne, zanurzające się głęboko, nie mogą dojechać do Szczecina, zatrzymują się w Świnoujściu i tutaj następuje wyładowanie towarów, Świnoujście zatem jest awamportem Szczecina z powodu swego doskonałego położenia. Świn a liczy około 10 kilometrów długości i oddzieli wyspy Uznam i Wolin od siebie. Na północ od miasta rozciąga się na piaskach wydmowych park i kąpielisko morskie, którego plaża 'należy do największych i najpiękniejszych na całym wybrzeżu. Granica państwowa przebiega przez wyspę Uznam z północy wprost na południe i przechodzi następnie przez. Zalew Szczeciński na ląd stały. HISTORIA. W wiekach średnich istniała tu warownia słowiańska zbudowana przeciw Wikingom i innym korsarzom morskim. Tu spotkały się interesy handlowe i polityczne Słowian i Niemców. Pierwsza wzmianka historyczna z r. 1181 mówi o strażnicy książąt szczecińskich wybudowanej przeciw Niemcom. Zadaniem tej strażnicy było o-chronić drogę od samego Szczecina i pobierać cło od statków cudzoziemskich, wiozących towary drogą morską. Na ' miejscu dziesiejszego miasta znajdowała się wówczas wioska rybacka Świna. W czasie wojny 30-letniej Wallenstein, jeden, 2 wodzów cesarskich, wybudował tu wały obronne przeciw Szwedom. Po pokoju westfalskim świnoujście wraz ze Szczecinem i całą Okolicą przypadło Szwedom, którzy obszarem tym władali aż do r. 1720, skierowując cały ruch statków na inne ramię Odry, na P i -a n ę oddzielającą wyspę Uznam od lądu, albowiem koryto rzeki Świny zostało zapiaszczone. Następnie Świnoujście zajęli Prusacy i od tego czasu zaczyna się silna germanizacja całej okolicznej krainy. W r .1738 ipodjęto prace nad pogłębianiem koryta rzeki Świny i nad przebudową portu; prace te ukończono w r. 1780. Od tego czasu ruch statków przenosi się do Świnoujścia i cały handel idzie tą drogą, wzbogacając tutejszych kupców. W r. 1740 obok małej wioski rybackiej Westswine Fryderyk Wielki zakłada nowe miasto, które rośnie szybko, zwłaszcza w czasie wojny amerykańskiej o niepodległość (1773 — 1784) i wojny francusko-angielskiej (1801 — 1805), kiedy to z Bałtyku znikają bandery angielska i francuska, a ich miejsce zajmuje bandera pruska. Przez cały wiek XIX świnoujście rozwija się coraz bardziej, .a z chwilą wybudowania kąpieliska morskiego i połączenia kolejowego z Berlinem rozpoczyna się duży ruch gości, rosnący z każdym rokiem. W r. 1938 Świnoujście miało już 30 000 stałych mieszkańców. W czasie działań wojennych miasto ocalało. KOMUNIKACJA. Świnoujście połączone jest ze Szczecinem, a tym samym z Polską trzema drogami: drogą wodną kursują tu dwa statki dziennie do Szczecina (4 godziny jazdy) i do Międzyzdrojów i

ocena 4.2/5 (na podstawie 38 ocen)

Wybierz się na urlop do polskich, nadmorskich kurortów.
świnoujście, nad morzem