Fala - nad morzem

wczasy, wakacje, urlop

Wyspa Wolin

18 maja 2010r.

Wyspa Wolin jest największą polską wyspą, jej powierzchnia wynosi 265 km2. Od stałego lądu oddziela ją od wschodu Dziwna, a od położonej na zachodzie wyspy Uznam - Świna. Od południa oblewająją wody Zalewu Szczecińskiego, a od północy Bałtyku. Maksymalna długość zachód-wschód wynosi 35 km, a rozciągłość południkowa — 20 km. Wyspa jest tworem geologicznie bardzo młodym. Zasadnicząjej część stanowi pasmo moren czołowych pozostawionych przez ustępujący lądolód w plejstocenie, ok. 12 tys. lat temu. Ciągną się one z pd.-zach. na pn.-wsch., od Lubina po Świętouść. Najwyższe wzniesienie Grzywacz osiąga 115 m n.p.m. Ku wschodowi moreny łagodnie przechodzą w płaską równinę. Natomiast od północy raptownie urywają się tworząc strome, najwyższe w Polsce klify. W holocenie, ok. 6-7 tys. lat temu, prądy i fale morskie utworzyły ławice, z których powstały półwyspy Przytorski i Międzywodzki. Proces ten trwa do dziś podobnie jak nieustannie trwa niszczenie atakowanych przez fale klifów morskich. Obliczono, że w miejscach najbardziej narażonych na niszczycielską działalność morza brzeg cofa się około 50 cm rocznie. Aktualne pomiary wykazują dość zróżnicowane tempo cofania się klifu. W ciągu ostatnich 10 lat wynosiło ono średnio 15 cm rocznie, Z kolei w innych miejscach następuje odkładanie niesionego materiału np. na wymienionych półwyspach czy przy ujściu Świny. W środkowej części Wolina, w okolicach Warnowa i Kołaczewa leży 8 malowniczych jezior polodowcowych tworzących tzw. Pojezierze Warnowsko-Kołaczewskie. Wszystkie te jeziora są kryptodepresjami (dna leżą poniżej poziomu morza). Największym jeziorem na Wolinie jest jez. Koprowo (466 ha), powstałe w wyniku odcięcia dawnej zatoki morskiej. Znaczną część wyspy porastają lasy. Pasmo moren porośnięte jest lasami liściastymi, bukiem i dębem z domieszką sosny. Półwyspy Międzywodzki i Przytorki porastają lasy sosnowe. Krajobrazowo i przyrodniczo wyspa Wolin należy do najbardziej atrakcyjnych fragmentów polskiego wybrzeża. Najciekawsze tereny objęto ochroną w Wolińskim Parku Narodowym. rybołówstwem, rolnictwem i hodowlą. Badania archeologiczne wykazały, że już na przeł. VII i VIII w. budowano tu statki. WIX w. Wolin był głównym grodem plemiennym Wolinian. W 2. poł. IX w. gród otoczono potężnym wałem drewniano-ziemnym o szerokości w podstawie 6-8 m. Wolin był w owym czasie największym portem na Bałtyku. Długość nabrzeża portowego wynosiła 250-300 m. WIX-X w. powstały dalsze osady-przedmieścia i wielka dzielnica rzemieślniczo-handlowa na Srebrnym Wzgórzu. Kontakty handlowe Wolina były bardzo rozległe, oprócz strefy Bałtyku obejmowały tak odległe kraje jak Ruś Kijowska, Bizancjum, Bliski Wschód, a nawet Chiny i Indie. W X w. Wolin był dużym zespołem osadniczym ciągnącym się wzdłuż Dziwny na odcinku 4 km i liczącym 6-8 tys. mieszkańców. Znajdowała się tu świątynia pogańska, w której czczono pomorskiego boga Trzygława. Z wykopalisk archeologicznych w Wolinie pochodzi cenne znalezisko - figurka Światowida, naczelnego boga Słowian Zachodnich. W 967 r., w wyniku podbojów Mieszka I, Wolin wszedł w skład państwa polskiego. W 2. poł. XI i pocz. XII w. miasto było nękane najazdami Duńczyków. W latach 1124-1128 misja Bolesława Krzywoustego wprowadziła na Wolinie chrześcijaństwo, a w 1140 r. utworzono tu pierwsze na Pomorzu Zachodnim biskupstwo. Dalsze najazdy duńskie w latach 1170-1185 i utrudnienia żeglugi spowodowane zapiaszczeniem Dziwny, położyły kres świetności miasta. Biskupstwo przeniesiono do Kamienia Pomorskiego (1176), a Wolin nigdy już nie powrócił do dawnego znaczenia. W 1278 r. miasto otrzymało od księcia Barnima I prawa miejskie lubeckie. W końcu XIII w. powstał tu klasztor cyste-rsek, przy którym w 1317 r. założono szkołę, jedną z najstarszych na Pomorzu Zachodnim. W XIV w. Wolin należał do Hanzy. Jednak postępujące zapiaszcze-nie Dziwny spowodowało spadek znaczenia miasta jako ośrodka handlu i portu morskiego. Podczas wojny trzydziestoletniej, w 1628 r., Wolin został spalony przez wojska cesarskie, a następnie opanowany przez Szwedów. Po pokoju westfalskim (1648) wszedł do posiadłości pomorskich Szwecji, a od 1720 r. został włączony do Prus. W XIX w. rozwijał się jako niewielki ośrodek rybołówstwa i budowy kutrów rybackich. W 1945 r. Wolin był ważnym punktem oporu Niemców na przeprawie przez Dziwnę.

ocena 4.1/5 (na podstawie 37 ocen)

Polski turysta na wczasac krajowych.
Kamień Pomorski, wczasy nad morzem, Świna