Fala - nad morzem

wczasy, wakacje, urlop

Życie gospodarcze ma wybrzeżu

24 maja 2012r.

ŻYCIE GOSPODARCZE Wąski, 140 kilometrowy pas wybrzeża, który posiadaliśmy przed wojną, nie odpowiadał naszym potrzebom gospodarczym. Duże obszary ziemi ponad 352.489 ha, stanowiły . własność niemieckich obszarników. Były to wielkie majątki, dobrze zagospodarowane, w których plantowano buraki cukrowe, ziemniaki, hodowano owce, bydło i konie.Produkcja rolna tych majątków nie przyczyniała się jednak do podniesienia życia gospodarczego kraju, w znacznej mierze bowiem, drogą przemytu, była wysyłana do Niemiec. Obszarnicy niemieccy na Pomorzu, podobnie jak w innych dzielnicach kraju, byli członkami niemieckich organizacji militarnych przygotowujących odwet, a po dojściu Hitlera do władzy, czynnymi hitlerowcami. Sprawa niemieckich wielkich posiadłości ziemskich, stanowiących bazę wypadową na Polskę, była niezwykle charakterystyczna dla stosunków politycznych przedwrześniowej Polski. Utrzymały się one bowiem wskutek walki klasowej, prowadzonej wówczas zwycięsko przez obszarników i endecję w sejmie i rządzie. Mianowicie, w myśl art. 5 ustawy o wykonaniu reformy rolnej wydanej w grudniu 1925 r., wyłączono całkowicie z pod parcelacji majątki, w których prowadzono plantację buraków, ziemniaków, hodowlę bydła, owiec i nierogacizny, wreszcie majątki uprzemysłowione. Artykuł 5, przeprowadzony przez endecję i obszarników, uchronił przed parcelacją posiadłości ziemskie najzamożniejszych obszarników. W ten sposób na Pomorzu utrzymali swój stan posiadania tacy wybitni działacze hitlerowcy, jak Rodenaker, Grass, Koerber, Goltz i inni. Natomiast ludność polska, niszczona i wyzyskiwana przez hitlerowskich obszarników i kolonistów subsydiowanych z zagranicy, żyła w nędzy nie mogąc utrzymać się z niewielkich gospodarstw, położonych na bagnistej bądź piaszczystej ziemi. Wśród rybaków również panowała nędza. Handel rybami był zmonopolizowany w rękach handlarzy-"hurtowników, którzy z całą bezwzględnością wyzyskiwali ciężką pracę rybaków. W Polsce Ludowej sytuacja gospodarcza na tych terenach uległa całkowitej zmianie. Konferencja w Poczdamie i Umowa Moskiewska ustaliły ostatecznie nasze granice zachodnie i wschodnie. Otrzymaliśmy pas wybrzeża długości 581 km. Na tym terenie rozwinęliśmy gospodarkę przystosowaną do potrzeb narodowych. Obszar nadmorski stał się jednym z głównych odcinków życia gospodarczego, jednym z zasadniczych czynników podniesienia dobrobytu kraju. Tereny te w Polsce Ludowej, to tętniące życiem porty, rozrastający się przemysł, rozwijające się rolnictwo.

ocena 4.2/5 (na podstawie 38 ocen)

wczasy, nad morzem, pomorze